Retirada d'amiant a Mataró i Barcelona

L'amiant s'ha utilitzat en la manufactura d'una gran varietat de materials de construcció, és present en recobriments de teulades, rajoles i taulells, productes de ciment, entre altres. Es considera un material de risc per a la salut, per tal motiu la retirada d'amiant, ha de realitzar-se per una empresa inscrita en el RERA (Registre d'Empreses amb Risc per Amiant) i per personal expert en retirada d'amiant, ja que manipular aquest tipus de material sense la deguda formació, ni l'ús dels equips adequats constitueix un gran risc per a la salut.

El nostre equip tècnic, certificat i especialitzat, t'assessora sobre la millor manera de retirar i eliminar tot tipus d'amiant amb la major seguretat i control, sempre aferrats a les disposicions legals relacionades als treballs de manipulació d'amiant.

A AFIX Constructora som especialistes el procés de retirada d'amiant. Comptem amb certificació RERA, emesa pel Departament de Seguretat i Salut de la Generalitat de Catalunya, que ens qualifica per a realitzar la retirada d'amiant en habitatges, comunitats, locals, edificis o qualsevol altra instal·lació amb les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables a aquesta mena de treballs. Si necessites fer algun treball de retirada d'amiant del teu habitatge o edifici a Mataró o Barcelona, no dubtis a contactar amb nosaltres. Estem a la teva sencera disposició per a elaborar el pressupost de retirada d'amiant més adequat a les teves necessitats, som especialistes en retirada d'amiant a Mataró i Barcelona.